Tannregulering

Fast apparat

Med fast apparat mener vi fester (brackets) som limes på tennene. Mellom festene settes det inn en streng/bue som overfører krefter til tennene slik at de beveger seg. I begynnelsen av behandlingen er strengene tynne og blir erstattet av tykkere strenger utover i behandlingen. Det er denne innsettingen av streng/bue som forbindes med ”stramming”. Vi kaller det en kontroll.

Tannregulering på vår klinikk utføres etter behandlingsmetoder og behandlingstanker som innebærer å vurdere om tannreguleringen kan utføres uten trekking av tenner. I enkelte tilfeller kan det likevel tenkes at tannuttrekking kan føre til en kortere og enklere behandling. Sammen med pasient og foresatte er det viktig å legge opp til behandling, ut fra faglige og menneskelige forhold, alle kan bli fornøyd med. Behandlingsopplegget avtales med pasient og foresatte ved konsultasjonen, første besøk.

Ormco tannregulering på utsiden

På vår klinikk bruker kun et feste som er produsert av Ormco og kalles for Damon. Ormco er det selskapet i verden som bruker mest ressurser på utvikling av utstyr til regulering av tenner. Festene og strengene som benyttes er under kontinuerlig videreutvikling av Ormco. Dette systemet heter Damon. Se nettside eller link til Damon.

Festene og strengene som brukes for å regulere tennene er svært forskjellige fra ulike produsenter. Festene vi bruker er kompliserte for å få utført bevegelser av tennene. Det vil føre til at du får rette tenner, fint smil og samtidig gi deg god støtte for lepper og kinn. Vi forsøker også å gi deg så fin profil som mulig.

Det vil i mange tilfeller være aktuelt at pasienten selv bruker og setter på for eksempel strikker. Vi er derfor avhengige av at pasienten samarbeider med oss for å få et flott resultat. Jo bedre samarbeid, desto kortere behandlingstid. Festene kan være laget av metall eller plast eller en kombinasjon.

Alle produkter vi bruker til å regulere tenner er relativt dyre. Selvfølgelig kan det benyttes rimelige alternativer. Da risikerer du å få produkter som ser like ut som for 40-50 år siden. Heldigvis har Ormco utviklet Damon og derfor har det blitt langt morsommere å regulere tenner nå enn for bare 10-20 år siden.

 

damon tannregulering utside

Retensjon

Etter den aktive behandlingen vil det være nødvendig, på best mulig måte, å sikre at tennene blir stående og ikke flytter seg igjen.

Noen ganger limes det en streng på innersiden av tennene, og i noen tilfeller lages det en plate som brukes om natten 2-3 år. En kan også tenke seg en kombinasjon av plater og limte strenger. Alt avhenger av utgangspunktet, det vil si hvordan tennene sto før behandling.

Økonomi

Den aktive fasen av en regulering tar gjerne 1,5-2 år. Det er denne fasen som koster mest. I de fleste tilfeller hvor det er nødvendig med tannregulering, yter HELFO/NAV delvis dekning av honoraret. Ved lite behandlingsbehov eller etter året en fyller 20, yter ikke HELFO/NAV noe. Som ellers i helsevesenet opererer også vi med egenandeler. Egenandelen vil variere med avviket i tannstillingen og regler satt opp av HELFO/NAV.

For å skape forutsigbar økonomi oppgir vi, forut for behandlingen, egenandelen pasienten må betale. Egenandelen vil variere avhengig av behandlingsbehovet og gruppeinndeling i følge HELFO/NAV. Denne egenandelen/summen fordeler vi utover behandlingstiden. Det vil si at vi ofte deler egenandelen i 12 terminer/avdrag. Resten av totalkostnaden for behandlingen dekkes av HELFO/NAV direkte til oss.

Se mer på Helfo side sider
Se mer på Helfo side sider