Refusjon

Trygdestønaden til tannregulering

  • Størrelsen på stønaden varierer avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er.
  • Det er fri prissetting på tannlegetjenester, også på tannregulering. Trygden beregner refusjon til pasienten på grunnlag av offentlig takster for tannbehandling fastsatt av Helsedepartmentet.
  • Våre priser ligger noe over de offentlige takstene,og det vil derfor bli et mellomlegg som pasientene må dekke selv, en egenandel.
  • Dette gjelder både offentlige og private tannklinikker.
  • Resultatet blir at med alvorlige bittfeil blir stønaden større og egenandelen mindre. For pasienten blir egenandelen viktigst å forholde seg til.
  • Utgifter til behandlingen ut over egenandelen får vi/tannlegen dekket direkte fra HELFO (NAV) uten at pasienten må foreta seg noe i den anledning.

For videre informasjon, les på Norsk kjeveortopedisk forening

For videre informasjon, les på Norsk kjeveortopedisk forening