10 vanlige spørsmål

1. Er det nødvendig med regulering?

Det kan være bittfeil eller estetiske grunner som gjør en regulering «nødvendig».

2. Er det nødvendig å trekke tenner?

Det kan være nødvendig å trekke tenner, men det er en tendens til at kjeveortopeder trekker færre tenner i dag enn for eksempel 10 år siden. Filosofien ved vår klinikk er å unngå trekking av tenner så langt det lar seg gjennomføre.

3. Er nattbøyle nødvendig?

Mange foreldre husker nattbøyle hvis de selv har hatt regulering. Nattbøyle brukes ikke ved vår klinikk.

4. Brukes ringer på tennene?

Mange kan også huske bruk av ringer på tennene. Dette brukes heller ikke ved vår klinikk.

5. Er det forskjell på apparaturen, festene som brukes?

Ja. Buen/strengen som flytter tennene kan festes til festene med surringer eller strikker slik det har blitt gjort i 50 år. Surringer medfører at hver kontroll tar lenger tid og ofte fører til stikk og gnag. Små strikker for å feste buen samler mye belegg og forlenger selve behandlingstiden.

Ved vår klinikk brukes fester som «klikker» buen på plass uten surringer og småstrikker. Fester på utsiden av tennene er vanligst. Vi tilbyr også lingualregulering, det vil si at festene og buen befinner seg på innsiden av tennene.

6. Kan foresatte være med inn ved behandlingsrommet?

Det er en selvfølge at foresatte får vite hvordan behandlingen går og annen aktuell informasjon. Fra tilbakemeldinger vi har fått, har vi inntrykk av at vi gir god informasjon før og under behandling.

7. Hvordan er oppfølgingen av behandlingen?

Om ikke annet er avtalt, tilbyr vi i de fleste tilfeller etterkontroller 1-2 år etter avsluttet aktiv behandling for våre pasienter som en ekstra service og oppfølging. For voksne individualiseres tid og antall av etterkontroller.

8. Hva koster behandlingen?

Totalbeløpet/egenandelen for behandling avtales før behandlingen begynner. Dette gir pasient/foresatte forutsigbarhet. Siden det kreves en individuell vurdering av eventuell behandling, kan bare en gjennomgang med pasient ved konsultasjonstime fastsette honoraret.

9. Kan betalingen deles opp?

Ja. Vi ønsker å komme med fleksible betalingsløsninger for den enkelte. Dette avtales nærmere med klinikken.

10. Akutt?

Om det skulle oppstå noe, tar vi i mot pasienter samme dag før kl. 15.00.

Ta kontakt for timebestilling

Ta kontakt for timebestilling